უნივერსიტეტების სია

აირჩიე შენი სასურველი უნივერსიტეტი

შპს "ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი" (ქ. ბათუმი)

140
კერძო

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

172
კერძო

შპს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი

181
კერძო

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი (ქ. ბათუმი)

156
კერძო

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

195
კერძო

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი)

033
კერძო

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

143
კერძო

შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

036
კერძო

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

047
კერძო

შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

115
კერძო

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი "ალტერბრიჯი"

198

შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

182