სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

001
  • ქალაქი თბილისი
  • ტელეფონი
  • ელფოსტა
  • მისამართი თბილისი, 0179, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N1
  • საიტი www.tsu.ge
001
ქართული ფილოლოგია
10101

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ისტორია
10102

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
არქეოლოგია
10103

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ფილოსოფია
10104

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)
10112

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
10113

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
მათემატიკა
10114

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ფიზიკა
10115

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ქიმია
10116

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ბიოლოგია
10117

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
კომპიუტერული მეცნიერება
10118

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია
10119

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
გეოგრაფია
10120

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
გეოლოგია
10121

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
10122

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ეკოლოგია
10123

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
კომპიუტერული მეცნიერება (ინგ)
10125

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250