უნარების ეროვნული გამოცდების ტესტები

უნარების ონლაინ ტესტები

2018 წლის ტესტები
2017 წლის ტესტები
2016 წლის ტესტები
უნარების ტესტების PDF ფაილები
, abituri.ge

უნარები

უნარების ტესტი ორი ნაწილისგან შედგება ვერბალური და მათემატიკური.

თითოეული ნაწილი 40 დავალებას შეიცავს. ყოველ დავალებას ახლავს ოთხო ან ხუთი სავარაუდო პასუხი, რომელთაგანაც მხოლოდ ერთია სწორი. ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული ნაწილის შესასრულებლად გეძლევათ 1 საათი და 35 წუთი.

თქვენს მიერ ყველა გაკეთებული ტესტის ისტორია და სტატისტიკა შეგიძლიათ იხილოთ თქვენს პროფილში.