ფაკლუტეტების სია

აირჩიე შენი სასურველი ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგია (ახალციხე)
140102

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ.ახალციხე, ქ. ახალქალაქი)

2250
ტურიზმი
1820107

შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

2300
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის
980126

სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

2250
ბიზნესის ადმინისტრირება
1210104

შპს საქართველოს უნივერსიტეტი

4000
ინფორმატიკა
1200105

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)

3600
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ინგ)
1210113

შპს საქართველოს უნივერსიტეტი

4500
არქეოლოგია
30163

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2250
ინფორმატიკა
1550102

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია (ქ.გორი)

2250
სამართალი (თბილისი)
330103

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი)

4700
მათემატიკა
1140117

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
1140137

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
30105

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2250