ფაკლუტეტების სია

აირჩიე შენი სასურველი ფაკულტეტი

ბიზნესი და მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი)
1990101

შპს ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში

29550
პოლიტიკის მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
1990102

შპს ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში

29550
სოციალური მეცნიერებები
1530107

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

4200
1. ქართული ფილოლოგია 2. ისტორია (ქ. თბილისი)
1220121

კავკასიის უნივერსიტეტი

2990
PR (პიარი) და კომუნიკაცია
1220109

კავკასიის უნივერსიტეტი

7990
აგრარული მეცნიერებები
1420101

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი (შუახევის რაიონი, სოფ. ტაკიძეები (ხიჭაური)

2250
აგრარული ტექნოლოგიები
1140101

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
აგრარული ტექნოლოგიები
30146

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2250
აგროინჟინერია
30152

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2250
აგრონომია
30148

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2250
აგრონომია
90142

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)

2250
აგრონომია
710101

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. თელავი)

2250