ფაკლუტეტების სია

აირჩიე შენი სასურველი ფაკულტეტი

სტომატოლოგია (ინგ)
1210124

შპს საქართველოს უნივერსიტეტი

5500
ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)
640105

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU)

2460
სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერია
30118

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2250
ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა
1300109

სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ.ბათუმი)

1800
სამართალი
1330110

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ. გორი)

2250
კომპიუტერული მეცნიერება
10118

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
1310103

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

3000
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართული რუსულენოვანი კომპონენტებით)
10136

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
მათემატიკა
90126

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)

2250
ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის
20124

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2250
ბიზნესის ადმინისტრირება
10138

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ქართული ენა და ლიტერატურა
710104

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. თელავი)

2250