უნივერსიტეტების სია

აირჩიე შენი სასურველი უნივერსიტეტი

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია - 040

040
კერძო

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ. გორი)

133

სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

098

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

002

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

003

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

186

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

012

სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

197

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)

009

სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ.ბათუმი)

130

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია (ქ.გორი)

155

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

006