უნივერსიტეტების სია

აირჩიე შენი სასურველი უნივერსიტეტი

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. თელავი)

071

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

001

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ.ახალციხე, ქ. ახალქალაქი)

014

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

004

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ. ზუგდიდი)

097

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)

120
კერძო

ქუთაისის უნივერსიტეტი - 019

019
კერძო

შ.პ.ს. დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

052
კერძო

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU)

064
კერძო

შპს "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმი" (ბათუმი)

192
კერძო

შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი

196

შპს - თბილისის თავისუფალი აკადემია

066