ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

053
  • ქალაქი ბათუმი
  • ტელეფონი
  • ელფოსტა
  • მისამართი ქ. ბათუმი, 6004, რუსთაველის ქ. 53
  • საიტი www.bsma.edu.ge
053
საზღვაო ნავიგაცია
530107

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
გემის მექანიკა
530103

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
გემის ელექტრომექანიკა
530102

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო ტერმინალების ექსპლუატაცია
530105

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ფინანსები - საფინანსო საქმე და დაზღვევა ტრანსპორტზე
530108

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
530109

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის
530112

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
530110

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის
530111

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
ბიზნესის ადმინისტრირება
530101

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250
საზღვაო ნავიგაცია (ინგლისურენოვანი)
530106

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ქ. ბათუმი)

2250