ციფრული მედია და კომუნიკაცია

1530110
1530110
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
5500
ადგილების რ-ობა
35
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG)
4
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
4
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
13
ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
14
სამოქალაქო განათლება
4
25 %-ზე მეტი
4