ფსიქოლოგია

1530109
1530109
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
3950
ადგილების რ-ობა
60
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG)
4
30 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
14
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
40
ბიოლოგია
4
25 %-ზე მეტი
6