სოციოლოგია

1530108
1530108
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
3600
ადგილების რ-ობა
25
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG)
4
30 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
5
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
20