სოციალური მეცნიერებები

1530107
1530107
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
4200
ადგილების რ-ობა
45
დაფინანსება
დიახ

თუ აბიტურიენტი 100%-იან გრანტს აიღებს, სრულიად უფასოდ ისწავლის

საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG)
4
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
10
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
25
გეოგრაფია
4
25 %-ზე მეტი
10