საერთაშორისო ურთიერთობები

1530105
1530105
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
4500
ადგილების რ-ობა
60
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (DEU,ENG,RUS,FRA)
4
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
7
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
30
გეოგრაფია
4
25 %-ზე მეტი
15
სამოქალაქო განათლება
4
25 %-ზე მეტი
8