ეკონომიკა

1530103
1530103
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
3250
ადგილების რ-ობა
25
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG)
4
20 %-ზე მეტი
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი