ბიზნესის ადმინისტრირება

1530102
1530102
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
4500
ადგილების რ-ობა
75
დაფინანსება
დიახ

თუ აბიტურიენტი 100%-იან გრანტს აიღებს, სრულიად უფასოდ ისწავლის

საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (DEU,ENG,RUS,FRA)
4
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
40
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
35