აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება

1530101
1530101
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
5900
ადგილების რ-ობა
50
დაფინანსება
დიახ

პროგრამის ღირებულება შეადგენს 5900 ლარს. აღნიშნული ფორმით პროგრამა მოქმედებს 2023 წლის დეკემბრამდე.

2024 წლიდან მედია ხელოვნების პროგრამა დამოუკიდებლად იწყებს ფუნქციონირებას, როგორც ვიზუალური კომუნიკაციის 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა, მსოფლიოს უახლესი საგანმანათლებლო ტენდენციებისა და საქართველოს კრეატიული ინდუსტრიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (DEU,ENG,FRA)
4
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
20
ისტორია
4
90 %-ზე მეტი
5
ლიტერატურა
4
90 %-ზე მეტი
5
ხელოვნება
4
90 %-ზე მეტი
20