1. ქართული ფილოლოგია 2. ისტორია (ქ. თბილისი)

1220121
1220121
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
2990
ადგილების რ-ობა
40
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG,RUS,DEU,FRA)
4
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
30
ლიტერატურა
4
25 %-ზე მეტი
10