კავკასიის უნივერსიტეტი

122
  • ქალაქი თბილისი
  • ტელეფონი
  • ელფოსტა
  • მისამართი თბილისი, 0102, პ.სააკაძის #1
  • საიტი www.cu.edu.ge
122
ბიზნესის ადმინისტრირება
1220101

კავკასიის უნივერსიტეტი

8590
ჯანდაცვის მენეჯმენტი
1220104

კავკასიის უნივერსიტეტი

6590
სამართალი (თბილისი)
1220107

კავკასიის უნივერსიტეტი

6990
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (თბილისი)
1220108

კავკასიის უნივერსიტეტი

6590
PR (პიარი) და კომუნიკაცია
1220109

კავკასიის უნივერსიტეტი

7990
კომპიუტერული მეცნიერება (თბილისი)
1220115

კავკასიის უნივერსიტეტი

6990
არქიტექტურა
1220110

კავკასიის უნივერსიტეტი

6990
საჯარო მმართველობა (თბილისი)
1220120

კავკასიის უნივერსიტეტი

6590
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები
1220118

კავკასიის უნივერსიტეტი

6590
1. ქართული ფილოლოგია 2. ისტორია (ქ. თბილისი)
1220121

კავკასიის უნივერსიტეტი

2990
სოციოლოგია
1220124

კავკასიის უნივერსიტეტი

4590
ფსიქოლოგია (თბილისი)
1220125

კავკასიის უნივერსიტეტი

4590
ტურიზმი (თბილისი)
1220127

კავკასიის უნივერსიტეტი

4590
ეკონომიკა (თბილისი)
1220129

კავკასიის უნივერსიტეტი

4590
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია
1220116

კავკასიის უნივერსიტეტი

4590
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების პროგრამა
1220131

კავკასიის უნივერსიტეტი

2990
დიპლომირებული მედიკოსი (ინგ)
1220105

კავკასიის უნივერსიტეტი

7990