ფიზიკა

10115
10115
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
2250
ადგილების რ-ობა
100
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
2
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (DEU,ENG,RUS,FRA)
2
20 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
8
35 %-ზე მეტი
50
ფიზიკა
8
30 %-ზე მეტი
50