ქართული ფილოლოგია

10101
10101
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
2250
ადგილების რ-ობა
200
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
5
40 %-ზე მეტი
უცხო ენა (DEU,ENG,RUS,FRA)
4
40 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
ისტორია
3
25 %-ზე მეტი
160
ლიტერატურა
3
25 %-ზე მეტი
40