ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

010
  • ქალაქი თბილისი
  • ტელეფონი
  • ელფოსტა
  • მისამართი ქ. თბილისი; 0162, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5
  • საიტი www.iliauni.edu.ge
010
ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100104

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100103

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100108

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100102

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ტურიზმი) / კულტურის მენეჯმენტი
100111

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
სამართალი
100125

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100117

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა)
100116

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ბიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100126

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
100131

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა სომხურენოვანთათვის
100134

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
100132

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა ოსურენოვანთათვის
100133

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ფიზიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
100128

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
100115

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგ)
100119

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250
ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა, სლავისტიკა, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია)/მუსიკა
100101

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2250