ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

114
  • ქალაქი ბათუმი
  • ტელეფონი
  • ელფოსტა
  • მისამართი ბათუმი, 6010, ნინოშვილის ქუჩა #35
  • საიტი www.bsu.edu.ge
114
ეკონომიკა
1140110

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
საერთაშორისო ურთიერთობები
1140122

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ევროპისმცოდნეობა
1140108

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ფსიქოლოგია
1140133

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
სამართალმცოდნეობა
1140123

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ტურიზმი
1140128

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
მშენებლობა
1140119

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ფილოსოფია
1140132

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
თურქეთისმცოდნეობა
1140113

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ინგლისური ფილოლოგია
1140114

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
გერმანული ფილოლოგია
1140107

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ქართული ფილოლოგია
1140134

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ისტორია
1140115

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ეკოლოგია
1140109

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
გეოგრაფია
1140106

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ბიოლოგია
1140105

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250
ქიმია
1140135

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)

2250