ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

005
  • ქალაქი თბილისი
  • ტელეფონი
  • ელფოსტა
  • მისამართი ქ. თბილისი; 0159, დიღმის საუნივერსიტეტო კამპუსი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240
  • საიტი www.agruni.edu.ge
005
ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია, მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია, მშენებლობა
50105

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

3250
ბიზნესის ადმინისტრირება
50106

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

3950
თავისუფალი მეცნიერებები
50107

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

3450
აგრონომია, სატყეო საქმე, მევენახეობა-მეღვინეობა, სასურსათო ტექნოლოგიები
50101

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

3250
ბიოლოგია, ქიმია
50103

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

3250
ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
50104

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

3450