ისტორიის მოსამზადებელი ტესტები ეროვნულებისთვის

1. მონოთეისტური რელიგიები
9
2. შორეული მოგზაურობებისა და დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დასაწყისი
10
3. დიდი გეოგრაიფული აღმოჩენების დემოგრაფიული და კულტურული შედეგები
10
4. დიდი გეოგრაიფული აღმოჩენები და მათი ეკონომიკური მნიშვნელობა
11
5. რელიგიების კლასიფიკაცია
10
6. რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და მისი შედეგები
10
7. რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის პოლიტიკური შედეგები
10
8. საქართველო XIX საუკუნის შუა ხანებში
10
9. 1832 წლის შეთქმულება
10
10. საქართველოს საზოგადოებრივ-ეკონომიკური მდგომარეობა XIX ს.-ის 30-50-იან წლებში
10
11. ისტორიის მეცნიერება XX საუკუნეში. პოზიტივიზმის კრიტიკა. რობინ ჯორჯ კოლინგვუდი. ბენედეტო კროჩე.
10
12. პირველადი და მეორეული წყაროები. წყაროების კრიტიკა
10
13. წიგნზე მუშაობა
10
14. ანალების სკოლა
10
15. წყაროების ინტერპრეტაცია
10
16. ახალი სამიმოსვლო გზებისა და კონტინენტების აღმოჩენა
10
17. კოლონიური ეპოქის დასაწყისი
9
18. რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია
10
19. კოლუმბამდელი ამერიკა
10
20. რენესანსი და ჰუმანიზმი. აღორძინების ევროპული ცენტრები
10
21. საქართველოს საზოგადოება და კულტურა XX საუკუნის პირველ ნახევარში
10
22. საქართველო XX ს-ის 20-იან წლებში
11
23. ეროვნული კულტურა და ეროვნული მოძრაობა 50-იან 80-იან წლებში
10
24. საქართველოს პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება საბჭოთა პერიოდში
10
25. პოლიტიკური რეპრესიების ხანა საქართველოში
10
26. სპორტი
10
27. შვიდწლიანი ომი ევროპაში
10
28. აბსოლუტიზმი
10
29. ჰოლანდიის რევოლუცია და მისი მნიშვნელობა
10
30. XVII საუკუნის ინგლისის რევოლუცია
10
31. XIX საუკუნის ისტორიული მწერლობა. გერმანელი ისტორიკოსები - რანკე, მომზენი, დროიზენი
10
32. XIX საუკუნის პოზიტივისტი ისტორიკოსები. იპოლიტ ტენი
10
33. XVIII საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. ფრანგი განმანათლებლები. ვოლტერი. მონტესკიე
10
34. XVIII საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. ჯამბატისტა ვიკო
10
35. XVIII საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. „შოტლანდიური განმანათლებლობა“. დევიდ იუმი.
10
36. რელიგიური ომები
10
37. აზერბაიჯანი და სომხეთი
10
38. საშინაო ვითარება და საგარეო ურთიერთობები საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში. „ვარდების რევოლუცია“
10
39. სოციალისტური ბანაკის დაშლა
10
40. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და სამოქალაქო ომი
10
41. პერესტროიკა. საბჭოთა კავშირის დაშლა
10
42. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
9
43. უმაღლესი განათლების უმნიშვნელოვანესი კერები შუა საუკუნეების ევროპასა და საქართველოში
10
44. საქართველოს კონსტიტუცია
10
45. ინფორმაციის გადაცემის საშუალებები (ხელნაწერი წიგნები, წიგნის ბეჭდვა, პრესა, ფოსტა და ტელეგრაფი
10
46. საბჭოთა რუსეთის მიერ დემოკრატიული საქართველოს დაპყრობა
10
47. საქართველო რუსეთის პირველი ( 1905-1907 ) რევოლუციის პერიოდში
10
48. საქართველო რუსეთის პირველ და მეორე რევოლუციებს შორის
10
49. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბება
10
50. საქართველო ოქტომბრის გადატრიალების დროს
10

ისტორიის ონლაინ ტესტები

ისტორიის ონლაინ  ტესტებში შესულია მხოლოს შემოსახაზი კითხვები და ისტორიული მოვლენების ქრონოლოგიურად დალაგება.

ტესტის სრული ვერსიის სანახავად იხილეთ პდფ ფაილები. ეროვნულ გამოცდაზე ისტორიის ტესტის შესასრულებლად თქვენ გეძლევათ 2 საათი და 40 წუთი.

ტესტის მაქიმალური ქულა 70 2018 წლის მონაცემით