ბიოლოგიის მოსამზადებელი ტესტები ეროვნულებისთვის

1. 3.1 გაკვეთილი
10
2. 3.2 გაკვეთილი
10
3. 3.3 გაკვეთილი
10
4. 3.4 გაკვეთილი
10
5. 3.5 გაკვეთილი
10
6. 22. ნახშირბადის ციკლი
10
7. 23.ადამიანის საქმიანობის გავლენა გარემოზე
10
8. 24. ბიომები. ველები: ტუნდრა, სავანა, უდაბნო.
10
9. 25 ტყეები: ტაიგა. ფართოფოთლოვანი ფოთოლცვენია ტყე. ტროპიკული ტყე
10
10. 26. ზღვები და ოკეანეები
10
11. 5.8. ქვეწარმავლების სასიცოცხლო ციკლი. მნიშვნელობა და დაცვა.
10
12. 5.9 ფრინველები
10
13. 3.6 გაკვეთილი
10
14. 3.7 გაკვეთილი
10
15. 3.8 გაკვეთილი
10
16. 3.9 გაკვეილი
10
17. 3.10 გაკვეთილი
10
18. 3.11 სპოროვანი მცენარეები. ხავსები
10
19. 3.12 ხავსების სასიცოცხლო ციკლი. ხავსების მნიშვნელობა.
10
20. 3.13 გვიმრები
10
21. 3.14 მცენარეების მნიშვნელობა
10
22. 3.15 მცენარეთა ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვა
10
23. 4.1 სოკოები. ქუდიანი სოკოები
10
24. 4.2 სოკოების მრავალფეროვნება
10
25. 4.3 სოკოების მნიშვნელობა
10
26. 5.1 ცხოველთა სახეები. ცხოველთა კლასიფიკაცია.
10
27. 5.2 თევზის გარეგანი აგებულება. ჩონჩხი.
10
28. 5.3 თევზი. შინაგანი აგებულება.
10
29. 5.4 თევზების სასიცოცხლო ციკლი.
10
30. 5.5 ამფიბიები. ამფიბიების გარეგანი და შინაგანი აგებულება.
10
31. 5.6 ამფიბიების სასიცოცხლო ციკლი. მნიშვნელობა და დაცვა.
10
32. 5.7 ქვეწარმავლები
10
33. 5.10 ფრინველების სასიცოცხლო ციკლი
10
34. 5.11 ფრინველების ბიომრავალფეროვნება. დაცვა და მნიშვნელობა.
10
35. 5.12 ძუძუმწოვრები
10
36. 5.13 ძუძუმწოვრების სასიცოცხლო ციკლი
10
37. 5.14 ადამიანის სასიცოცხლო ციკლი
10
38. 5.15 ძუძუმწოვრების ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვა
10
39. 5.16 უხერხემლოები. ნაწლავღრუიანები.
10
40. 5.17 ჭიები
10
41. 5.18 რგოლოვანი ჭიები
10
42. 5.19 მოლუსკები
10
43. 5.20 ფეხსახსრიანები. მწერები
10
44. 5.21 ობობასნაირები და კიბოსნაირები
10
45. 5.22 ფეხსახსრიანთა მნიშვნელობა.
10
46. 13 მამაკაცის სასქესო ორგანოები. ქალის სასქესო ორგანოები. ჩანასახის განვითარება
10
47. 14. ნაადრევი ქორწინება
10
48. 15 სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები
10
49. 16. ენდოკრინული სისტემის მოქმედების პროცესები. ჰორმონები. ინფორმაციის გადამტანი მოლეკულები.
10
50. 17. ფარისებრი ჯირკვალი. მისი მოქმედების მექანიზმი. ფარისებრახლო ჯირკვალი. პარატჰორმონი, მისი მოქმედების მექანიზმი.
10
51. 18. კუჭქვეშა ჯირკვალი. ინსულინი და გლუკაგონი. მათი მოქმედების მექანუზმი. თირკმელზედა ჯირკვალი. ადრენალინი. მისი მოქმედების მექანიზმი.
10
52. 19. სასქესო ჰორმონები: ანდროგენები, ესტროგენები. მათი მოქმედების მექანიზმი. ჰიპოფიზი. ზრდის ჰორმონი. მისი მოქმედების მექანიზმი.
10
53. 20. ნერვული სისტემის მნიშვნელობა. ნეირონის აგებულება. ნეირონის ტიპები. ტვინის აგებულება და მისი ფუნქციები.
9
54. 21. თავის ტვინი. უკანა ტვინი, შუა ტვინი. წინა ტვინი. აგებულება და ფუნქციები
10
55. 22. ფსიქოაქტიური ნივთიერებები.
10
56. 23. გრძნობათა ორგანოების რეცეპტორები. მხედველობის ორგანოს აგებულება. მხედველობის რეცეპტორები. ახლომხედველობა და შორსმხედველობა.
10
57. 24. სმენის ორგანო. აგებულება და ფუნქციები. წონასწორობის ორგანო. აგებულება და ფუნქციები.
10
58. 25. ყნოსვის ორგანო. ყნოსვის რეცეპტორები და მათი ფუნქციები. გემოვნების ორგანო. გემოვნების რეცეპტორები და მათი ფუნქციები.
10
59. 26. კანის აგებულება. კანის ფუნქციები
10
60. 27. პირობითი რეფლექსების წარმოქმნის მექანიზმი. შეკავების სახეები და მათი მნიშვნელობა
10
61. 40 ადამიანის პოპულაციის ზრდა.
10
62. 41 ბიოლოგიური წრებრუნვა. ნახშირბადის ციკლი.
10
63. 42 აზოტის ციკლი
10
64. 43. ადამიანი და გარემო. ატმოსფეროს დაბინძურება
10
65. 44 წყლისა და ხმელეთის დაბინძურება
10
66. 45 ადამიანის დადებითი მოქმედება გარემოზე. მავნებლების კონტროლი. ეკოსისტემის მართვა: სათბურები და თევზების მეურნეობა.
10
67. 18. ძუძუმძოვრების საჭმლის მომნელებელი სისტემა. მონელება პირის ღრუში. მონელება კუჭში.
10
68. 19. საკვების მონელება წვრილ ნაწლავში. შეწოვა წვრილ ნაწლავში. მსხვილი ნაწლავის ფუნქციები
10
69. 20. საკვების შემადგენლობა. მცენარეული და ცხოველური საკვები. ვიტამინები და მათი დანიშნულება.
10
70. 21. საკვების ენერგეტიკული ღირებულება. საკვებში ენერგიის განსაზღვრა. ადამიანის მოთხოვნილება ენერგიაზე. დაბალანსებული კვება.
10
71. 22. სატრანსპორტო სისტემა ცხოველებში. სისხლის მიმოქცევის სისტემა უხერხემლო ცხოველებში. თევზების, ამფიბიების, ქვეწარმავლებისა და ფრინველების სისხლის მიმოქცევის სისტემა.
10
72. 27. ტბები და გუბურები. მდინარეები და ჭაობები. ხელოვნური ეკოსისტემები.
10
73. 28. ბიოლოგიური ორგანიზაციის იერარქიული სისტემა.
10
74. 23 ძუძუმწოვრების სისხლის შედგენილობა. სისხლის შემადგენელი კომპონენტების ფუნქციები.
10
75. 24. ძუძუმწოვრების სისხლის მიმოქცევის სისტემა. გულისა და სისხლძარღვების აგებულება და ფუნქციები. გულის ციკლის ფაზები. ზოგიერთი გულ-სისხლძარღვოვანი პათოლოგიები.
10
76. 25 სუნთქვა სხეულის ზედაპირით. სუნთქვა ტრაქეებით. სუნთქვა ლაყუჩებით. სუნთქვა ფილტვებით. ძუძუმწოვრების სუნთქვა. სუნთქვითი პარამეტრები.
10
77. 26. ჰომეოსტაზური მექანიზმის სტრუქტურა. დეტექტორი, საკონტროლო ცენტი, ეფექტორი. თერმორეგულაცია, თერმორეგულაციაში მონაწილე სტრუქტურები.
10
78. 27. ექსკრეცია და ოსმორეგულაცია. ექსკრეცია და ოსმორეგულაცია მტკნარი წყლის, ზღვისა და ხმელეთის ცხოველებში. თირკმელი-ადამიანის ექსკრეციისა და ოსმორეგულაციის მთავარი ორგანო.
10
79. 28. ნერვული და ენდოკრინული სისტემა. მათი მოქმედების თავისებურებები. სისტემის ტიპები. ნერვული იმპულსის ბუნება. რეფლექსური რკალი.
10
80. 29. ხერხემლიანი ცხოველების თავის ტვინის აგებულება. ადამიანის თავის ტვინი. მეხსიერება. მეხსიერების მექანიზმი. ძილი. ძილის ფაზები.
10
81. 30. ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ნივთიერებები. სტიმულატორები, დეპრესანტები. ნარკოტიკები, ჰალუცინოგენები.
10

ბიოლოგიის ონლაინ ტესტები

ბიოლოგიის ონლაინ  ტესტებში შენ გაქვთ შესაძლებლობა გააკეთოთ ეროვნულებზე გამოყენებული ტესტების ყველა შემოსახაზი კითხვა Abituri.ge-ზე და გამოსცადო შენი თავი.

შენს მიერ ყველა გაკეთებული ტესტები და შედეგები ინახება შენ პირად პროფილში, რათა მოგვინაებით გადაავლო შენს მიერ დაშვებულ შეცდომებს თვალი და გამოასწორო ისინი.

ტესტის ყველა კითხვის სანახავად ამოცანებით და სწორი პასუხებით იხილეთ პდფ ფაილები. ეროვნულ გამოცდაზე ბიოლოგიაში ტესტის შესასრულებლად თქვენ გეძლევათ 2 საათი და 30 წუთი, მაქსიმალური ქულა 70, 2018 წლის მიხედვით