ტესტის სრული ფუნქციონალით სარგებლობისთვის გთხოვთ გაირით ავტოიზაცია! თქვენ შეგეძლებათ...

  • გააგძელოთ დაუსრულებელი ტესტი მოგივანებით
  • შეინახოთ ყველ გაკეთებული ტესტის შედეგები
  • იხილოთ ქულების სტატისტიკა
  • თვალი გადაავლოთ ყველა თქვენს მიერ გაკეთებული ტესტებს და მათ პასუხებს ნებისმიერ დროს
  • გაარჩიოთ დაშვებული შეცდომები მასწავლებელთან ერთად
  • და სხვა მრავალი